Despre Evrika

O școală cu sens,
ca în vremurile bune!

De ce „o școală cu sens”? Pentru că orice demers pe care îl facem în școală are un sens pentru copil, pentru felul în care află și învață, cum se poartă, ce simte și transmite, cum se integrează și cum îi ajută pe ceilalți.

Când vrei să devii un Om, tot ce faci capătă sens. Noi, echipa Evrika, venim din capătul celălalt al drumului și ne întâlnim cu echipa părinți-copii prin concepte de studiu relevante pentru vremurile în care trăim.

Pentru ca totul… să aibă sens.
Transdisciplinaritate, învățare personalizată și experiențială, digitalizare, onestitate și corectitudine academică: sub umbrela acestor direcții strategice generale stă munca unui colectiv de profesori de excelență, care au pus la punct o metodă menită
să îmbine obligativitatea (necesară) unor informații cu creativitatea, implicarea, voluntariatul, gândirea alternativă și multe altele.

De ce „Ca în vremurile bune”? Reorientarea către valori autentice, către un proces educațional lipsit de balast, către onestitate academică și un mediu școlar curat, fără niciun fel de poluare morală, spirituală sau educațională, cu profesori de școală bună.

Profesorii Școlii Evrika sunt selectați cu atenție și foarte bine pregătiți profesional.

Ne-am dorit alături oameni care să aibă tact, răbdare și solide cunoștințe metodice și de specialitate.

Am urmărit în mod special să fie cadre didactice cu vocație și drag de copii, capabili de angajamente pe termen lung
și deschiși provocărilor unui mediu educațional dinamic și inovator.

Alternativa Evrika

În Școala Evrika sunt studiate toate disciplinele din curriculumul național elaborat de Ministerul Educației Naționale, subsumate unor teme transdisciplinare concepute la nivel de ciclu de învățământ. Școala Evrika oferă un program educațional complet și complex care, pe lângă programa „clasică” predată într-o manieră interactivă, modernă și atractivă, vine cu ateliere diverse care au două roluri: consolidează informațiile deja primite la clasă și canalizează interesul copiilor spre diverse arii de cunoaștere. Suntem partener oficial al Bucharest Science Festival și gazdă a evenimentelor destinate promovării științei în rândul copiilor.

Ce e special la Școala Evrika?

Evoluția copilului, atât în dezvoltarea abilităților sociale și emoționale, cât și a celor științifice, trebuie să se reflecte printr-o dezvoltare armonioasă, naturală, cu o anumită logică și o adaptare la cerințele prezentului. Și ale viitorului. Una dintre devizele noastre este „fără meditații”, asfel încât punem accent pe pregătirea suplimentară la matematică și limba română, atât în cadrul unor ore de consolidare cu tot colectivul de elevi, cât și individual. Sunt alocate ore atât pentru educația pentru excelență, cât și pentru cea remedială. Niciun copil nu este „lăsat în urmă”.

Toleranță zero pentru bullying

Șocala Evrika nu tolerează nicio formă de bullying sau discriminare, cultivând în același timp valori spirituale și sociale sănătoase în fiecare copil, prin activități și proiecte comune în care acțiunile multi-rol creează conexiuni și prietenii pe termen lung, bazate pe emoții pozitive autentice. Acordăm o atenție deosebită orelor de consiliere și dezvoltare personală. Învățătorii și profesorii diriginți desfășoară, sub coordonarea consilierului școlar, activități menite să contribuie la o dezvoltare armonioasă a personalității fiecărui copil pentru a inspira empatie, compasiune și acceptarea diversității. Modelul educațional presupune activități comune, din care se creează prietenii și legături profunde între elevi. Suntem ca o familie: învățăm, lucrăm și creștem împreună.

Principiile noastre educaționale

Transdisciplinaritate

Conţinuturile predate/ învăţate/evaluate vor fi subsumate, de către profesorii noștri, unor teme/concepte generale în strânsă legătură cu nevoile şi aşteptările societăţii contemporane

Învățare personalizată

Actul educational se va plia pe nevoile, pasiunile şi înclinaţiile fiecărui copil din şcoala noastră

Digitalizare

Va constitui un instrument indispensabil facilitării procesului de învăţare şi va redefini spaţiul cunoașterii dincolo de sala de clasă

Stare de bine

învăţarea va fi generată într-un climat în care este încurajată stima de sine a elevului şi sunt promovate relaţiile de respect reciproc, empatie și toleranţă

Învățare experiențială

Noţiunile învăţate în școală vor fi completate cu activităţi care să le conecteze cu viaţa de zi cu zi, în contexte cât mai diverse

Evaluare relevantă

Copiii vor fi sprijiniţi să înțeleagă și să-și asume sensul evaluării şi autoevaluării cunoştinţelor şi abilităţilor lor în contexte cât mai diverse

Onestitate şi corectitudine academică

Profesorii şcolii noastre vor asigura cunoașterea regulilor de cercetare în rândul elevilor, promovând originalitatea și onestitatea intelectuală

Am ales să construim un model educațional bazat pe programa românească, din care profesorii noștri extrag acele informații și cunoștințe relevante care contribuie la formarea unei culturi generale solide și oferă un fundament serios pentru pregătirea academică.

  • Abordare multilingvistică: oferim un program de studiu intensiv al limbii engleze, certificat de sistemul de examinare Cambridge, pentru care alocăm patru ore de pregătire în programul standard (până în ora 14:00) și două ore suplimentare în programul de după-amiază. Clasele de gimnaziu vor avea inclusă în oferta standard a doua limbă străină (limba franceză sau limba germană, în funcție de opțiuni)

  • Educație remedială și de performanță: elevii cu dificultăți sau talente speciale primesc sprijinul necesar pentru a se dezvolta în ritmul lor propriu.

  • Educație adaptată la tehnologie: părinții au acces la informații relevante despre progresul elevilor, catalogul electronic și alte resurse educaționale online.

  • Învățare prin lectură: la Școala Evrika, elevii beneficiază de o bibliotecă bogată și diversificată, adaptată nevoilor educaționale ale copiilor și menită să trezească în ei pasiunea pentru lectură.

  • Ateliere culturale: – incluse în costul anului școlar – sunt susținute de nume sonore din cultura română și sunt menite să deschidă apetitul copiilor spre zone noi de cunoaștere și/sau să consolideze informațiile primite la clasă.

  • Activități de voluntariat: elevii vor susține (în fiecare modul) activități de voluntariat menite să le dezvolte atitudinile civice și antreprenoriale, finalizate cu susținerea unui proiect în care vor descrie etapele activității și vor demonstra abilitățile dobândite.

Contact Înscrieri:

Strada Negustori nr. 1
București 023951
Telefon: +40 725 173 926
Email: contact@scoala-evrika.ro

Programează o vizită: